Vacature PR / Communicatie

Wie wil zich maatschappelijk inzetten door zich in te zetten om onze vereniging te promoten!

Ben jij de persoon die we zoeken, neem dan contact op, Stuur een mail naar info@bevohc.nl tav van Mustafa Amhaouch en/of Dieneke Joosten.

Hoofdtaak

Verantwoordelijk voor het interne en externe PR- en communicatiebeleid.

− leidt de PR en communicatiecommissie;

− vertegenwoordigt de PR- en communicatiecommissie bij het verenigingsbestuur;

− zit de vergaderingen van de commissie voor;

− stelt het in- en extern PR en communicatiebeleid op;

− coördineert en evalueert het algeheel PR en communicatiebeleid;

− bewaakt het budget;

− promoot de vereniging positief en regelmatig naar buiten;

− stelt promotiemateriaal en informatiemateriaal van de vereniging op en houdt het upto-

date ;

− is verantwoordelijk voor cluborganen zoals clubblad, nieuwsbrief, website, informatie

per mail e.d.;

− legt en onderhoudt contact met de leden en externe belanghebbenden (plaatselijke en

regionale media);

− maakt afspraken met externe belanghebbenden en ziet toe op de naleving ervan;

− geeft wensen/problemen vanuit de commissie aan richting het bestuur en koppelt dit

terug aan de leden;

− stimuleert de overige commissies om (meer) aan PR te doen en assisteert hierbij;

− doet verslag van vergaderingen naar het bestuur en geeft de notulen door aan de

verenigingssecretaris;

− zorgt voor goede communicatie tussen het bestuur en de commissie;

− coördineert de taakverdeling binnen de commissie.

Kerncompetenties

− representatief;

− planmatig en beleidsmatig denken en werken;

− Affiniteit met PR en communicatie;

− communicatief vaardig;

− coördineren;

− delegeren.

WhatsApp Image 2023-07-05 at 10.29.36
Posted in

Richard Reijnen