Lid Worden?

Denk jij handballen leuk te vinden? Wil je nader kennismaken met de sport?

Dat kan bij handbalvereniging Herpertz Bevo Hc!

Aanmelden nieuwe leden:
Wij heten nieuwe leden van harte welkom binnen onze vereniging. Nieuwe leden dienen zich aan te melden via het online aanmeld formulier.

KLIK HIER voor het Google formulier.

Contributie:
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Voor het lidmaatschap is jaarlijks voor het begin van het seizoen contributie verschuldigd.

 • Voor het lidmaatschap is jaarlijks vóór het begin van het seizoen de contributie verschuldigd;
 • Deelname aan trainingen en/of wedstrijden is pas mogelijk als het verschuldigde bedrag is bijgeschreven op de bankrekening van de vereniging;
 • De ledenpas wordt pas uitgereikt nadat de verschuldigde contributie is ontvangen. De ledenpas geeft recht op gratis toegang bij competitiewedstrijden van H2 en D1. Bij wedstrijden van H1 kunnen afwijkende regels gelden.
 • Alle leden betalen contributie, met uitzondering van scheidsrechters, niet spelende vrijwilligers en ere-leden;
 • Nieuwe leden zijn eenmalig inschrijfgeld verschuldigd;
 • De contributie wordt vastgesteld in de ledenvergadering. Ieder lid ontvangt een overzicht van de contributiebedragen in combinatie met de nota;
 • Leden die de vereniging machtigen tot automatische incasso hebben de mogelijkheid tot betaling in 2 termijnen, omstreeks 1 juli en 1 januari;
 • Wij verwachten van onze leden dat zij zich vrijwillig inzetten voor onze vereniging.
 • De contributie dient voldaan te worden op bankrekeningnummer: NL46 RABO 0141 9852 08 t.n.v. Handbalvereniging Bevo Hc.

Wist je dat?

 • jeugdleden voornamelijk op zaterdag hun wedstrijden spelen?
 • de competitie bestaat uit een zaalcompetitie (t/m maart) en een veldcompetitie (april/juni);
 • naast trainingen en wedstrijden ook andere activiteiten worden georganiseerd door verschillende commissies. Je kunt hierbij denken aan: zwemmen, sinterklaas, dropping, schaatsen maar ook verschillende toernooien;
 • als lid van de vereniging korting krijgt op de toegang tot de wedstrijden van heren 1 en gratis toegang hebt tijdens de reguliere competitiewedstrijden van heren 2 en dames 1;

Meer informatie?

Wil je vooraf meer weten?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op over onze vereniging.

Gratis meetrainen
Je kan in ieder geval een paar keer gratis meetrainen als je dat wilt.
Neem contact op via info@bevohc.nl

Meetrainen