Contributie

De contributie wordt jaarlijks verhoogd met de zogenaamde CPI-index (Consumenten prijs index over de maand juli).

De contributie wordt bepaald aan de hand van het team waarin wordt gespeeld en niet de leeftijd.

Het contributieschema is sinds vorig seizoen (2021/2022) gewijzigd. De eerdere contributiestructuur gaf de grote verschillen tussen de top- en breedtesport binnen de club, niet op een juiste manier weer.

Het nieuwe contributieschema is opgesteld door de taakgroep Contributie, die onderzoek heeft gedaan naar de contributiestructuren van andere handbalverenigingen en andere verenigingen in de regio. Daarna is het nieuwe schema vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 28 juni 2021.

2023-2024