Bestuur en commissies

Verenigingsbestuur

De taak van het bestuur wordt al aangegeven door de naam: het besturen van handbalvereniging Bevo HC. Dit houdt in het bepalen van het beleid van de vereniging, het (laten) uitvoeren van het beleid en het controleren van de uitvoering ervan.

Belangrijke items:

  • De vereniging wordt bestuurd door het verenigingsbestuur.
  • Het bestuur is verplicht ten minste 1 x per jaar een algemene ledenvergadering uit te schrijven.
  • Alle leden van 18 jaar en ouder hebben stemrecht.
  • Tijdens de algemene ledenvergadering beoordelen de aanwezige stemgerechtigde leden het door het bestuur gevoerde beleid en verlenen, bij goedkeuring, het bestuur decharge voor het organisatorische en financiële beleid.

Algemeen e-mail adres:
Info@bevohc.nl

Voorzitter:
Mustafa Amhaouch

Secretariaat/Algemene zaken:
Jolanda Reijnen

Penningmeester/Handbal Promo:
Erik van de Vin

Partners en sponsoren:
Nick van de Beucken

Vrijwilligers/Sociale zaken:
Dieneke Joosten

Tophandbal:
Mustafa Amhaouch (a.i.)

Sport Arena:
Roy Pauwels

Jeugd & Breedtesport:
Ben Klemann & Mieke Wismans

PR & Communicatie:
Dieneke Joosten (a.i.)

 

 

Commissies

De diverse commissies binnen Bevo zorgen de uitvoer van de vele taken die er te doen zijn bij de vereniging. Wil je meer informatie over een desbetreffende commissie of functie neem dan contact op.

Ledenadministratie:
Ine Linssen - Verlinden

Wedstrijdsecretariaat:
Jolanda Reijnen

Kleding jeugd:
Carmen Rutten

Materialen / Kleding senioren:
Vacant / Jeanne Haenen

Activiteitencommissie:
Vacant

Kampcommissie:
Roel Arnoldussen

Toernooicommissie:
Vacant

PR & Communicatie-commissie:
Vacant

Vrijwilligers:
Dieneke Joosten

Technische commissie topsport:
Ben Klemann / Mieke Wismans

Scheidsrechterszaken:
Gido Beurskens

Sponsorcommissie:
Dré Tulmans (voorzitter)
Nick van den Beucken (accountmanager)

Website & Design:
Sjoerd Bruijnen (Denkdoeners) & Richard Reijnen