Geschiedenis Bevo Hc

Handbalvereniging Bevo Hc is ontstaan uit een fusie tussen de verenigingen Bevo en Heldia. Beide verenigingen kennen een rijke geschiedenis.

Geschiedenis Handbalvereniging Bevo

24-01-1969 - Handbal in Beringe?

In Beringe bestaan initiatieven om te komen tot het oprichten van een handbalvereniging. Het zal een tweede veldsport en een soort van omnisport moeten worden onder de al bestaande voetbalsport.

De oprichting zal plaatsvinden onder de vlag van de voetbalvereniging BEVO. Alvorens tot een officiële oprichting te komen wil men eerst de belangstelling polsen en worden enquêteformulieren verstrekt.

Grote initiatiefnemer is de secretaris van de voetbalvereniging. Samen met Frans van Daelen (Heembeton P&O) en Sil Gielen (secr. van het kerkbestuur). De eerste reacties zijn bemoedigend maar nog niet voldoende, de jeugd heeft zich te weinig opgegeven, men doet alsnog een tweede oproep.

Na de tweede oproep worden de initiatiefnemers toch wel blij verrast, zo’n 80 inwoners van Beringe hebben het enquête formulier geretourneerd. Naar aanleiding hiervan wordt een contactavond belegd op 24 februari 1969.

Geschiedenis Bevo

24-02-1969 Eerste bijeenkomst tot oprichting ener handbalvereniging

Op een goed bezochte bijeenkomst( opkomst 42 personen), die wordt gehouden bij Sef Nijssen, later Café Kessels, wordt uitgelegd over het hoe en waarom en wordt overgegaan tot de oprichting van een handbalvereniging.

De vergadering werd voorgezeten door de heer Frans van Daelen, terwijl Erik Gielen alle secretariaatswerkzaamheden voor zijn rekening nam. Ze kregen van de vergadering als taak: alle formaliteiten verrichten die kunnen leiden tot de oprichting van een handbalvereniging.

Zo werd Willie Hoorens (bondsbestuurder uit Horn) gevraagd om uit de doeken te komen doen, wat allemaal gedaan moest worden om te komen tot een degelijke vereniging. En werden er mensen benaderd om zitting te nemen in het bestuur.

Intussen was men wel al van plan om te gaan handballen. De streefdatum om officieel te kunnen starten met competitiehandbal was 1 juli.

De eerste training was op 9 april 1969 op het veldje achter het patronaat. Bij de bond was om hulp gevraagd, deze stelde de heer Fons Thissen (een Bonds Oefen Meester BOMer) een aantal weken beschikbaar. Deze nam de heren en dames 5 weken onder handen. Ondertussen had het bestuur de heer Bér van de Goor uit Meijel gecontracteerd. Hij trainde de dames en heren tot 1971. In 1971 kreeg BEVO voor de heren heel even badmeester van Hest als trainer, terwijl Jan Karis de dames onder handen nam. Jan hield het vol tot 1977. Hij was ook actief speler bij de heren. Martin van Gestel nam de taak van Jan Karis over. Voor kort, want Wiet Steeghs was uitgespeeld en zag wel wat in de trainersfunctie. Als opvolger voor van Hest kwam de heer Hay Smeets uit Venlo.(1971-1975) Toen brak het tijdperk Alphons Verhaegh aan. Hij bleef 5 jaar.

02-05-1969 Handbalvereniging “BEVO” Beringe

Het gaat goed met de handbalvereniging waarvoor men de zelfde naam heeft gekozen als van de voetbalclub: BEVO. De trainingen worden goed bezocht, vooral door de jeugd. We lezen dat de volgende week er een trainer van de Nederlandse Bond, de heer Fons Thiessen uit Weert, trainer van Swift Roermond een aantal trainingen komt geven.

Het voorlopige bestuur vindt het tijd om de kleuren van de clubkleding vast te stellen Men kiest voor rode shirts, witte broeken en kousen. Voor kousen dienen de leden zelf te zorgen, voor shirts en broek probeert men gezamenlijk goedkoop in te kopen.

06-06-1969 Eerste wedstrijden

De eerste wedstrijden in het nog prille bestaan waren een feit. Dames 1 reisde naar Neer naar het geroutineerde HVN 1 en speelde in de traditionele Beringse kleuren: rood shirt en witte broek. Tot aan de rust kon men goed bijhouden, daarna was de conditie de spelbreker. Eindstand 10-3. De heren deden het, eveneens tegen HVN 1, iets beter. De betere techniek van HVN leverde een 7-12 overwinning op voor de mannen uit Neer.

Krantenartikel: Midden Limburg, 13 juni  1969.

Eerste jaarvergadering 4 juli 1969

Op de eerste jaarvergadering na de oprichting in de oude kleuterschool kon men 39 leden verwelkomen. Door hun werkkring zouden nog diverse leden later komen. Voorzitter Frans van Daelen memoreerde in zijn openingswoord de snelle groei in deze paar maanden maar vond de bijdrage van de Beringse gezinnen tegenvallen.

Secretaris Erik Gielen las de notulen voor van de oprichtingsvergadering (helaas nog niet terug gevonden in het BEVO-archief), welke onder dank werden goedgekeurd. Uiteraard mocht ook de penningmeester zijn bijdrage leveren aan de vergadering met een verheugende mededeling: een positief saldo van fl. 544,90.

Hierna de gebruikelijke bestuursverkiezingen met als doel het startersbestuur bestaande uit Frans van Daelen, Erik Gielen en Jo Lormans uit te breiden met minimaal 4 personen en het kiezen van een definitieve voorzitter. Als bestuursleden werden gekozen Wiet Steeghs( 15 st.), Cisca Theelen (14 st), Truus Verber (10st) en Arno Bos( 9st).

Het eerste jaar na de oprichting kan als een goed jaar beschouwd worden, er werd met 5 teams deelgenomen aan de veldcompetitie: 2 aspiranten- 1 dames junioren en 1 heren senioren team.
Het grootste succes haalden de heren 1 met een 3e plaats, zeker zo kort na de oprichting geen slecht resultaat.
De dames werden uitverkoren om deel te nemen aan de zaalcompetitie. Vanwege de hoge kosten konden niet meer teams ingeschreven worden.

Op het laatste toernooi zorgde onze aspiranten voor een daverende verrassing door het veroveren van de 1e plaats. Dit kan dan als de eerste beker beschouwd worden in de clubhistorie.

large_2550_0

BEVO begon dus achter het patronaat, na de wedstrijd stonden de wasbakjes op de bühne van het patronaat klaar waar iedereen, ook de tegenstander, zich kon wassen.

Later vertrok men naar de accommodatie aan de pastoor Geurtsstraat. In het begin maakte BEVO gebruik van de oude houten kleedlokalen van de voetbalclub.

Toen het financieel verantwoord was heeft de vereniging met hulp van de leden nieuwe kleedlokalen en een bestuurskamer gebouwd. De officiële opening hiervan was 4 mei 1978.

large_2551_1
large_2554_0

Het eerste damesteam van BEVO

Dit zou het eerste damesteam van BEVO zijn anno 1969. Fons Thissen uit Weert was voor 5 weken gecontracteerd om de dames de eerste beginselen van het handballen bij te brengen, als trainer werd de Meijelse trainer Bér van de Goor gecontracteerd. Links op de foto Harrie Janssen, die fungeerde als leider.

Seizoen 1970 - 1971

In het tweede seizoen werd gestart met 112 leden en met deelname van 8 teams in de veldcompetitie en 5 teams in de zaal.

Op de jaarvergadering van 30 juni werd Wiet Steeghs unaniem tot voorzitter van de vereniging gekozen en kwam

en Mien van Berlo, Geer Peeters en Jan Karis het bestuur versterken. Mien van Berlo ging het wedstrijdsecretariaat beheren, een functie die ze thans nog steeds vervult(!)
Jan Karis zal in de loop der tijden alle mogelijke functies gaan verrichten en zal uitgroeien tot “mister BEVO”.

Het eerste herenteam mocht deelnemen aan de Nederlandse kampioenschappen veldhandbal.
In het seizoen 1972-1973 mogen de Dames pupillen en Dames aspiranten op grond van hun resultaten in de competitie deelnemen aan de Limburgse kampioenschappen.

Seizoen 1973 - 1974

Damesteam seizoen 1973-1974 dat zeer succesrijk was.

Zittend vlnr: Coby Verhaegh, Mien van Berlo, Margriet Meewis, Marjan Bruijnen, Door Verhaegh, trainer Jan Karis. Staand vlnr: Door van Berlo, Margriet van Berlo, May Houwen, Rinie van Ninhuijs, May Heesen, Petra Grommen, Truus Minten, begeleider Wim Theelen.

Op 24 maart worden de dames kampioen in de 2e klasse D in een wedstrijd tegen Quick die werd gewonnen met 8-7.

BEVO had 2 punten voorsprong op Groene Ster en 8 punten op Heldia. Men scoorde 142 doelpunten en kregen er 85 tegen. Achter de namen staan de gemaakte doelpunten. In het seizoen 1974-1975 vindt de opening plaats van de tweede sporthal. Deze wordt samen met Heldia geopend in een wedstrijd tegen V & L Geleen.

large_2559_0

Seizoen 1974 - 1975

Het kampioenschap werd behaald tegen Heldia in een ongemeen spannnende wedstrijd. Uitslag 13-11. Ook legde BEVO H1 op 2 maart 1975 ongeslagen beslag op het kampioenschap zaalcompetitie. Dit gebeurde in een wedstrijd in en tegen Blerick 2 uitslag 7-13. BEVO had aan een gelijkspel genoeg en kon men de kampioensvlag hijsen. Ruststand 3-7. Eindstand 7-13

BEVO heren zaalhandbalkampioen 1974-1975.

staand vlnr: Piet Beurskens, Jan Minten, Mark Martens, Jo Bruijnen, Ger van Berlo, Wiel van Berlo, Erik Gielen(coach). Gehurkt Geert Beurskens, Jan Karis, Piet Rongen, Jan Theelen, Wiet Steeghs, Huib van de Beuken.

In het seizoen 1975-1976 wordt gestart met het verharden van twee velden.

Op 14 september vindt er een internationaal zaalhandbaltoernooi plaats en wordt er gestreden om de Hans Seelen bokaal. Winnaar wordt Posterholt.

Tien jaar handbalvereniging BEVO

In 1978 vierde BEVO haar tweede lustrum, terugkijkend naar de eerste 10 jaar dan zien we in de loop der tijden nogal wat veranderingen. Het ledenaantal groeide gestaag en waren er bij de start nog maar 5 teams, nu in 1978 is dat uitgegroeid tot 20 teams.

Organisatorisch heeft de vereniging het prima voor elkaar, de jeugd wordt getraind door eigen leden. De dames selectie staat onder leiding van Wiet Steeghs en de heren selectie onder leiding van Alphons Verhaegh.

large_2564_1

Opening nieuwe accommodatie

Door BEVO in eigen beheer gebouwde clubgebouw.

4 mei 1978: Feestelijke opening van de kleedaccommodatie. Na het toernooi wordt om 16.00 uur door burgemeester van ’t Hooft en oud burgemeester Hoeijmakers de officiële opening verricht.

In het seizoen 1978-1979 worden nieuwe statuten goedgekeurd en vindt inschrijving plaats bij de Kamer van Koophandel en wordt BEVO een zelfstandige vereniging.

large_2569_0

Seizoen 1980 - 1981

Seizoen 1981 - 1982

Er werd gespeeld door 19 teams in de zaalhandbalcompetitie en met 17 teams in de veldcompetitie. Voor het eerst met een gemengd team (6- en 7-jarigen).

Keepers en keepsters krijgen voor het eerst aparte begeleiding, iedere vrijdagavond in de gymzaal onder leiding van heren 1 keeper Jacques Beckers.

BEVO vierde haar 12 ½ jarig bestaan. In het seizoen 81-82 wordt overgegaan op Rucanor kleding.

Op 3 april was de afscheidswedstrijd voor Jan Karis: BEVO-Heldia

large_2571_0

Het Sprongschotje, een BEVO nieuwsuitgave vindt zijn geboorte onder leiding van de redactie G.Beurskens, Jan Beurskens, José Martens, Graad Peeters en Wim van Rijt.

Eerste uitgave: maart 1982.

Limburgse Beker. 30 augustus in Nieuwstadt.(Mgr. Boymansbeker)

Ondanks de grote steun van supporters, er waren 2 bussen naar Nieuwstadt gereden, kon BEVO geen afdelingsbeker veroveren.

Seizoen 1982 - 1983

Heren junioren eindigde gelijk met V & L in de Provinciale klasse en moesten een beslissingswedstrijd spelen. De gezichten spreken boekdelen. De wedstrijd werd door V & L gewonnen. Boven vlnr: Erik Hunnekens, Ad van Berlo, Leopold Geraeds, Martin Sijben, Bertus Ensing(begeleider). Voor Jos van Berlo, Rob Giesen, Lambert van Berlo, Jack Theelen, Ron Nijssen. Een jaar later mocht het team het overdoen, tegen V&L

De voorbereidingen van H1 onder leiding van Will Bakker en Jan Karis zijn zwaar, men wil nu eindelijk doorbreken. In de sportkrant van de Limburger ( 26 maart 1983) wordt, ondanks het feit dat BEVO uit Beringe niet echt tot de Regio Midden-Limburg behoort, een artikel geplaatst vanwege de grootste successen tot nu toe in de geschiedenis van de vereniging.

BEVO wil regio functie vervullen luidt de titel van het artikel. De beide standaardteams werden kampioen en zonder twijfel mag BEVO de runner-up in het Limburgse handbal worden genoemd.

D1 onder leiding van trainer Wiet Steeghs werden kampioen in de 1e klasse A.
A junioren werden Limburgs kampioen en Zuid Nederlands kampioen en bereikte de eindstrijd van het Nederlandse kampioenschap te Arnhem.

Voor dat ze Limburgs kampioen werden moest er eerst een beslissingswedstrijd gespeeld worden tegen V & L ( samen op de eerste plaats geeindigd). Een jaar eerder had BEVO het zelfde scenario, ook een beslissingswedstrijd tegen V & L. De Geleners gingen het voortvarends van start. Maar BEVO kwam uitstekend terug: ruststand 5-5. Na rust een gelijkopgaande strijd, de laatste 5 minuten leek op een thriller van Hitchkock. De stand was 13-13. met nog een minuut te spelen, Met dit resultaat was V & L kampioen( beter doelsaldo). Maar met een magnifieke doelpunt werd BEVO toch kampioen 14-13. Het team bestond uit Leopold, Martin, Jos, Lambert, Jack, Rob,Mark, Roland, Wilbert, Gino, Gé en trainer coach Alphons Verhaegh.

Het grote succes is te danken aan de goede jeugdbegeleiding. De vereniging heeft zelfs een eigen jeugdbestuur. We houden scholentoernooien en men wil gratis training gaan geven aan de kleinsten. Dit wordt mogelijk gemaakt door een nieuw gevonden sponsor.
Het team leek de eeuwige tweede te worden in de provinciale klasse. Zo vaak grepen de Beringernaren in het zicht van de kampioenshaven naast de titel. Dit jaar lieten de mannen van Will Bakker niets aan het toeval over. Vanaf de eerste wedstrijd nestelde de Beringse ploeg zich aan de kop van de ranglijst om de competitie ongeslagen te beëindigen. Gezien de kwaliteit van de ploeg mag men verwachte dat de ploeg zich in de 3e divisie kan handhaven.

large_2573_1

In het seizoen deed de techniek in het handballen bij BEVO zijn intreden.

In de showroom van Fancom computers in Beringe werd de video-opname van de wedstrijd BEVO Quick vertoond. Trainer Will Bakker wilde zijn spelers wijzen op de goede en minder goede momenten uit de wedstrijd. Zelfs de scheidsrechters van die wedstrijd werden hiervoor uitgenodigd, men rekende op aardige discussies

De heren pupillen werden Limburgs kampioen 82-83 boven vlnr:
Jan Beurskens (coach), Hans Peeters, Sjoerd Karis, Roel Gielen, Henri Broekmans, Frank van den Beucken(trainer/coach).
Voor: Nick Karis, Rolf Strijbos, Ron van Berlo, Ivar Reijnen.

Voor de pupillen de belangrijkste wedstrijd, welke gespeeld werd in Maasbracht, het PIEPjonge team, twee spelers waren nog welp, ging men met vol goede moed van start. 10 minuten gelijkopgaande strijd. Daarna nam Fancom/BEVO het heft in handen en met fraaie aanvallen wist men met de rust een kleine voorsprong op te bouwen 6-3.

Na de rust trachtte NCR Blauw Wit de bakens te verzetten en met goede aanvallen trachtte men de uitstekend keepende Beringse doelman Nick Karis te verschalken. Hij stopte zelfs een strafworp. Onder aanvoering van de jongste telg van Berlo was het daarna BEVO wat de wedstrijd bepaalde. Met schitterende breakouts en evenzo fraaie aanvallen stelde men het kampioenschap veilig met een verdiende 13-5 zege. Kampioen van Limburg.

Seizoen 1983 - 1984

Sponsoring geeft H.V.Fancom-BEVO nieuwe mogelijkheden 

Met name kan aandacht worden besteed aan de jeugd, de toekomst van de vereniging.De jeugdbegeleiding is in handen van diverse trainers met als hoofdtrainer Will Bakker en Huib van den Beuken onder coördinatie van Jan Lagerwaard. Dankzij de sponsoring kan de contributie van de jeugd gehandhaafd worden.

Een dik jaar voordat de sponsoring door Fancom een feit werd werden de eerste contacten gelegd tussen de heer Piet Wijnen uit Beringe en de H.V.BEVO.
In eerste instantie voelde de heer Wijnen niet veel voor sponsoring, maar nadat de zaak eens goed doorgesproken was toonde hij zich wat meer enthousiast. Daarbij speelde nog dat het eerste herenteam van BEVO kampioen van Limburg werd en daardoor promoveerde naar de 3e divisie en dus landelijk ging spelen. Dit was voor Fancom wel interessant omdat via reclame op shirts en trainingspakken naamsbekendheid kon worden gegeven aan het Beringse bedrijf. Fancom sponserde tot en met 1988.

large_2577_0

Opvolger werd Geris Transportbedrijf uit Meijel. Bij de viering van het 25 jarig bestaan was dat Jan Karis Assurantiën. Secretaris Gielen noemt de sponsoring een “groot goed”. Wij als vereniging moeten de jeugd wat kunnen bieden. Een intensieve begeleiding is daarbij onmisbaar.

Dat er talent is binnen BEVO bewijst het feit dat liefst drie spelers van BEVO geselecteerd zijn voor het nationale jeugdteam t.w. Lambert van Berlo, Rob Giesen en Leopold Gerards. Het team neemt van 12 tot en met 15 mei deel aan de F.I.C.E.P. kampioenschappen te Wenen.

Op 23 oktober 1983 zal de eerste handbalwedstrijd van BEVO in de landelijke divisie een feit zijn en daar is men in Beringe heel trots op.

In dat jaar vallen de eerste woorden over een samenwerking met Heldia. De heren van BEVO werden met grote overmacht kampioen in de provinciale klasse en gingen op landelijk niveau spelen. Ook de dames deden het prima met mogelijke promotie naar de provinciale klasse.

large_2580_0

BEVO haalt de landelijke pers

Liefst 12 leden uit een gezien vormen het hart van de handbalfamilie.
BEVO start met een veteranenafdeling.

Zaal: Heren S1 3e divisie 1e plaats met V&L een beslissingswedstrijd; kampioen en promotie naar de 2e divisie

De beslissingswedstrijd werd gespeeld in de Sporthal te Roermond. V & L had genoeg aan een gelijkspel( beter doelgemiddelde), BEVO moest dus winnen. Voor een speler van V & L had de wedstrijd nog een speciaal tintje: Gino Smits, hij speelde een seizoen eerder nog voor BEVO, maar moest zijn lidmaatschap wegens studieredenen opzeggen.

Seizoen 1984 - 1985

Kampioenshattrick BEVO

Het eerste herenteam van BEVO is door de overwinning van 22-18 op Saturnus kampioen geworden in de 2e divisie. Dit betekent het derde kampioenschap op rij voor de Beringse mannen die voor het vijfde seizoen getraind worden door Will Bakker. Het volgende seizoen (85-86) komen ze dus uit in de landelijke 1e divisie terwijl ze in het seizoen 82-83 nog op afdelingsniveau uitkwamen.

Lambert van Berlo werd uitgenodigd voor de gecombineerde trainingen van de nationale selecties. (A-selectie en Jong Oranje) De 19 jarige speler is een van de gekozen spelers in Jong Oranje. Hij heeft een interland van Jong Oranje achter zijn naam staan.

Seizoen 1985 - 1986

In Oktober 1986 stelt ene Jûpke zich voor aan de handbalsupporters van BEVO. Heden ten dage nog steeds present, geeft hij zijn commentaar, analyses op de wedstrijden:

Op zijn eigen wijze, soms laaiend van woede, soms over de schreef gaand, maar altijd prikkelend, neemt Jûpke één keer per twee thuiswedstrijden het woord.

large_2586_0

In een wedstrijdflyer van 9 maart 1986 werd nog eens heel de FANCOM/BEVO YELL duidelijk gemaakt aan de supporters.

Alewiejo alewajo
alewiejo wajo woef,
wie de lof wie de bof
wie de boeda wie de best
wie de dam wie de mark
wie de lof bof bof!!!!

Fancom/BEVO heren werd in een rechtstreeks duel tegen V&L 2 uit Geleen ( 11-8) kampioen in de 3e divisie. In de 25e minuut van de tweede helft sloeg BEVO een beslissende kloof en V & L 2 de hoop op een kampioenschap ontnam.

Twee spelers van BEVO die in deze wedstrijd beneden hun normale niveau speelden, vestigden eindelijk de aandacht op zich. Ad van Berlo, de anders zo koele kikker, was een brok zenuwen, zette BEVO op een 10-7 voorsprong. Even later onderbrak Frank van de Beucken, die als hoekspeler niet uit de verf kwam, een aanval van V & L. Hij bediende Ger van Berlo op maat en met nog 5 minuten te spelen leidde BEVO met 11-7.

Hoewel Gaby Rietbroek nog tegen scoorde speelde BEVO een gewonnen wedstrijd.

Het kampioensteam van Fancom/BEVO dames selectie seizoen 1985-1986

Damesselectie: 3e divisie: Anita Kessels(1), Marion van der Velden(2), Annemarie Joosten(3), Heleen van Berlo(4), Monique Beckers(5), Ria Janssen(6), Wies Stammen (7), Will Peeters(8), Karin Steeghs(9), Marjo Sijben(10), Wilma van Rijt (11) Marga Lormans(12) Trainer/coach Huib van den Beuken, teambegeleidster Mien van Berlo

Dankzij een 11-9 zege op Pius X werden de dames van Fancom/BEVO kampioen in de 3e divisie en mogen ze in het seizoen 1986-1987 uitkomen in de 2e divisie.

large_2588_0

Heren Junioren

Door een magistrale 17-9 overwinning op Enzio Swift 2 is het heren juniorenteam van BEVO kampioen geworden in de 1e klasse en promoveert zodoende naar de Provinciale klasse.
Ook heren 3 werd kampioen en zorgden voor een dubbel feest in Beringe.
In 1985 vond voor de 10e keer het bekende Heembeton zaalhandbaltoernooi plaats. Het werd gespeeld over 3 dagen, elk met een andere categorie deelnemers.

Seizoen 1986 - 1987

Uit: Limburgs Dagblad 7 februari 1987

Sittardia, Blauw-Wit, Vlug en Lenig: OPGEPAST Van Berlo komt eraan. Zeven(!) zonen van dit gezin uit Helden-Beringe vormen het grootste deel van de handbalselectie waarmee Fancom BEVO in de eerste divisie een belangrijke rol speelt. Na dertien van de 22 wedstrijden deelt de ploeg de eerste plaats met Atilla uit Utrecht. Promotie naar de Eredivisie is een reële mogelijkheid. Op 12 april is de laatste competitiewedstrijd tegen….jawel…Atilla.

In het Sprongschotje 4e jaargang nr. 4 vraagt men zich af wie Jûpke eigenlijk is. Hij houdt de gemoederen danig bezig. Het moet toch wel een bekende binnen de vereniging zijn, want hij weet zoveel over het handballen van BEVO. Er wordt een oproep gedaan naar de interesse van dames veteranen handbal. De herenkant heeft al een veteranenteam.

2595_0

De goede prestaties van BEVO bleven ook niet ongemerkt bij de bondscoach Ton Linder, getuige zijn aanwezigheid in Panningen bij de wedstrijd Fancom/BEVO-UDSV, waar hij Rob Giesen, Lambert van Berlo en keeper Gerrit Stavast (UDSV) bekeek.

Beiden werden geselecteerd voor de centrale trainingen in Beek. Dat wil niet zeggen dat ze ooit het oranje shirt aan mogen trekken maar beide spelers zien reikhalzend uit naar de ontmoetingen met de “oude rotten in het vak “Jan Willem Hamers, Lambert Schruurs en Wil Jacobs. We maken ons geen illusies, maar het komt er op neer dat we veel gaan leren.

large_2598_1

SUPPORTERSCLUB

In juli vond de officiële oprichting plaats van de supportersvereniging Fancom/BEVO. Een 5-tal bestuursleden gaan een en ander in goede banen leiden. Als eerste activiteit werd het meereizen van supporters naar een uitwedstrijd geregeld.

De naam werd uiteindelijk( na lang beraad): ’t LUBKE. (lobje)

Frank van den Beucken en Wiel van Berlo kunnen door een knieblessure geen tophandbal meer spelen.

Bij Bevo werden ze dit jaar knotsgek, mogelijk het eerste jaar kampioen worden in de 1e divisie ? Ook de journalisten werden gek, getuige een ingezonden artikel van burgemeester van ’t Hooft.

large_2597_0

In een later stadium werden Rob Giesen en Lambert van Berlo geselecteerd voor de centrale trainingen van het Nationale Team. Ze werden ook opgenomen in de selectie van het team. Ze deden mee in de Haarlemse Handbalweek.

In 1985 begonnen beide verenigingen gesprekken om tot een betere samenwerking te komen en die overgingen in fusiegesprekken en uiteindelijk in 1987 tot een fusie werden omgezet.

Teamfoto's uit de oude doos HV Bevo

Download hier een aantal foto´s uit de oude doos.

Met dank aan Wiel Reijnen.

large_2600_0