Mijn Bevo HC

Welkom bij 'Mijn Bevo HC'

Wij heten nieuwe leden van harte welkom bij onze vereniging. Nieuwe leden dienen zich aan te melden via het officiële NHV- aanmeldingsformulier. Het ingevulde formulier dient ingeleverd te worden bij mevrouw I. Linssen-Verlinden, Ruijsstraat 15 te Pannningen.

Wilt je je als lid afmelden of overschrijving aanvragen naar een andere handbalvereniging? Jammer! Denk bij het afmelden aan het feit dat dit vóór 1 juli moet gebeuren. Anders ben je verplicht de bondscontributie van het komende seizoen te betalen.

Het afmelden van leden dient uitsluitend te gebeuren bij het secretariaat van de vereniging, p/a Ine Linssen-Verlinden, Ruijsstraat 15 te Pannningen

Spelers/speelsters welke overschrijving wensen naar een andere vereniging moeten eerst hun spullen inleveren voordat de overschrijving in behandeling wordt genomen.

Aanmeldingsformulier Bevo