𝐕𝐫𝐒𝐣𝐰𝐒π₯π₯𝐒𝐠𝐞𝐫𝐬𝐚𝐯𝐨𝐧𝐝 !!!

De vrijwilligers avond is verschoven naar 18 okt.
We maken er dan leuke avond van, voor onze vrijwilligers als dank voor de enorme bijdrage die ze leveren voor onze club.
Ditmaal staat er een pubquiz op het programma. Hapjes en drankjes mogen natuurlijk niet ontbreken. Iedereen die zich op wat voor manier dan ook heeft ingezet voor de club, is van harte welkom. πŸ₯³